header image
Croqqer: een marktplaats voor klussen

Aan de keukentafel bedacht Rob van de Star met zijn vrouw een marktplaats voor klussen; Croqqer. Van de Star: “Wat ons uniek maakt, is dat we mensen en buurtgenoten zelf het stuur in handen geven. Wat wereldwijd ook geen enkel ander platform doet, maar wij wel, is dat we betaalde klussen, het ruilen van klussen én vrijwillige klussen allemaal op één platform verzamelen.”

Eind 2013 ging het online platform live en nu wordt het gebruikt door 25.000 mensen. Van de Star: “In ongeveer 50% van de gevallen zijn het betaalde klussen en in de andere gevallen wordt er geruild of gaat het om vrijwilligers, die zonder tegenprestatie iets voor een ander doen. Verder zie je dat ongeveer de helft van de geplaatste klussen ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Soms zijn de klussen te specifiek, bijvoorbeeld het stemmen van een piano in een gehucht. Soms vragen mensen ook iets groots; het verven van een heel huis zonder tegenprestatie. Toch zie je dat sommige klussen, die op het eerste gezicht teveel gevraagd zijn, wel uitgevoerd worden. Dat ligt dan aan het persoonlijke verhaal achter de vraag.”

"Het platform is nooit af en dat maakt het uitdagend en leuk."

Twee stappen vooruit en één terug
In 2018 wil Croqqer online ongeveer 2.000 community-managers of ambassadeurs hebben. Van de Star: “Dat realiseren we onder andere met vrienden van Croqqer. Dat zijn buurthuizen, sport- en studentenverenigingen. Zij wijzen een community-manager aan en delen in de opbrengsten. Het bedrag voor de klussen wordt vooraf aan de community-managers betaald en uitgekeerd aan de klusser als de klus voltooid is. Het grootste deel van het bedrag gaat naar de klusser, een deel blijft bij de community-manager en een deel gaat naar Croqqer.” Met dat bedrag kan Croqqer doorontwikkelen. Van de Star: “Het platform is nooit af en dat maakt het uitdagend en leuk. Het is steeds twee stappen vooruit en een stap terug, dagelijks leer je.”

“Elke euro aan kluswaarde is gelijk aan 83 cent tot 4 euro aan sociale impact.”

Sociale cohesie en impact
Het gaat Van de Star ook om de sociale kant: “Wat het voor mij heel interessant maakt, is het ontmoeten van veel mensen, die je anders nooit had ontmoet. Ik heb zelf ook klussen gevraagd en uitgevoerd. De sociale cohesie die ontstaat, is echt mooi. We hebben ook een analyse gemaakt van de sociale impact en daaruit kunnen we concluderen dat elke euro aan kluswaarde gelijk is aan 83 cent tot 4 euro aan sociale impact.”

Verleerd om te vragen
Een van de grootste uitdagingen omschrijft Van de Star als: “We lijken in Nederland het vragen verleerd te zijn. We leven in een aanbod-gedreven maatschappij, niet vraaggestuurd en kinderen die vragen….” Een prijs of tegenprestatie bepalen vinden sommige mensen ook lastig. Van de Star: “Het mooie is dat je dat ook aan de ander kan laten: wat zou die ervoor terug willen hebben?” Croqqer zelf ontvangt graag vragen en deelt ook alle kennis en ervaring, die is opgedaan. Van de Star: ”Ik hoor dan ook graag van de lezers van dit artikel als ze informatie of een samenwerking willen.”

Rob van de Star

Organisatie Croqqer
partner