header image
Van het WKZ dé plek maken waarbij alles innovatief is

“Als kinderarts heb je één belangrijk doel: kinderen redden. De meeste kinderen kunnen we inmiddels wel redden. De vraag die ik belangrijk vind is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat chronisch zieke patiënten zo gewoon mogelijk kunnen leven?” Aan het woord is professor Edward Nieuwenhuis, hoofd kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht en daarnaast als onderzoeker verbonden aan het Hubrecht Instituut en aan de Harvard Medical School.

Werelden bij elkaar brengen
“Wat ik belangrijk i